HVB
Haldenvassdragets Brukseierforening fra fløtning til Kraftproduksjon

Litt data fra vassdraget

Vannføring 2017
Årlige data
Vannføring 2016

Eierne

Halden Kraftproduksjon AS
Eies av Akershusenergi AS med hovedkontor på Rånåsfoss. Lokalt driftskontor i Fosseveien 50, 1792
Østfold Energi AS
Østfold Energi holder til i Sarpsborg og eier Brekke og Ørje Kraftstasjon.
Norske Skog Saugbrugs
Eier vannfallet ved Porsnes samt tar fabrikkvannet sitt fra Femsjøen.
Nordsiden Kraft AS
Er eier av Strømsfoss kraftstasjon.

Nyhets seksjonen

Vår 2021
26. mai 2021
Etter en skikkelig bløt avslutning på 2020 så har starten på 2021 vært mer normal og fortsetter med å være normal nå frem til mai måned. Det er stabil vannstand og vannføring i de aller fles
Flom – desember 2020
23. desember 2020
Flomvarsel ble 30 desember oppjustert til oransje nivå. Da er det sendt ut flomvarsel fra NVE for Haldenvassdraget. Det er først og fremst i Rødenessjøen som vannstanden er høy akkurat nå. V
Flom – oktober 2020
29. oktober 2020
Det er nå en flomsituasjon i vassdraget som gjør at vannstanden i mange av de regulerte/uregulerte sjøene vil bli meget høy. Vi passerer nå flomnivåene fra 2006 og 2008 men har ikke nådd opp
Flom høst/vinter 2019
12. desember 2019
Det er for tiden flom i vassdraget med høy vannføring og vannstand godt over HRV i de aller fleste sjøene i Haldenvassdraget. Reguleringen foregår i henhold til reglement for hele vassdraget
Høst 2019
11. september 2019
2019 har hittil vært et relativt normalt år med tanke på nedbør og vannstand i vassdraget. Sensommeren og starten av høsten har vært nedbørsrikere enn normalt med stigende vannstand i magasi
40 år siden sist det var så tørt
19. juli 2017
Det er 40 år siden sist det var så tørt og så lite tilsig i vassdraget. Normal tilsig i vassdraget er 25,6 m3/sek på årsbasis og i de siste 12 månedene så er tilsiget kun 11,6 m3/sek. Så vi

Haldenvassdragets Brukseierforening