HVB
Haldenvassdragets Brukseierforening fra fløtning til Kraftproduksjon

Litt data fra vassdraget

Vannføring 2017
Årlige data
Vannføring 2016

Eierne

Halden Kraftproduksjon AS
Eies av Akershusenergi AS med hovedkontor i Lillestrøm. Driftskontor i Fosseveien 50, 1792 Tistedal...
Østfold Energi AS
Østfold Energi holder til i Sarpsborg og eier Brekke og Ørje Kraftstasjon.
Norske Skog Saugbrugs
Eier vannfallet ved Porsnes samt tar fabrikkvannet sitt fra Femsjøen.
Nordsiden Kraft AS
Er eier av Strømsfoss kraftstasjon.

Nyhets seksjonen

Vintervannstand i Haldenvassdraget fra 15. oktober
12. oktober 2022
Svanedammen i Tistedal skal erstattes av en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Den gamle d
Lavere vannstand i Haldenvassdraget
16. mai 2022
Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. Arbeidet me
Vedlikeholdsarbeider på Holvannsdammen og senking av Holvann
16. mai 2022
Holvannsdammen har behov for nødvendig vedlikehold slik at anlegget skal være i god stand og trygge vannet som drikkevannskilde. Vedlikeholdsarbeidet vil bestå i å etablere nye føringer for
Bygging av ny Svanedam
8. april 2022
Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam ca. syv meter nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdi
Året 2021
18. januar 2022
2021 ble et normalt år med tanke på nedbør og flomregulering. Året startet med etterdønninger fra den litt ekstreme nedbøren i oktober, november og desember 2020. Men i løpet av januar så bl
Vår 2021
26. mai 2021
Etter en skikkelig bløt avslutning på 2020 så har starten på 2021 vært mer normal og fortsetter med å være normal nå frem til mai måned. Det er stabil vannstand og vannføring i de aller fles

Haldenvassdragets Brukseierforening