HVB
Haldenvassdragets Brukseierforening fra fløtning til Kraftproduksjon

Litt data fra vassdraget

Vannføring 2017
Årlige data
Vannføring 2016

Eierne

Halden Kraftproduksjon AS
Eies av Akershusenergi AS med hovedkontor på Rånåsfoss. Lokalt driftskontor i Fosseveien 50, 1792
Østfold Energi AS
Østfold Energi holder til i Sarpsborg og eier Brekke og Ørje Kraftstasjon.
Norske Skog Saugbrugs
Eier vannfallet ved Porsnes samt tar fabrikkvannet sitt fra Femsjøen.
Nordsiden Kraft AS
Er eier av Strømsfoss kraftstasjon.

Nyhets seksjonen

Flom høst/vinter 2019
12. desember 2019
Det er for tiden flom i vassdraget med høy vannføring og vannstand godt over HRV i de aller fleste sjøene i Haldenvassdraget. Reguleringen foregår i henhold til reglement for hele vassdraget
Høst 2019
11. september 2019
2019 har hittil vært et relativt normalt år med tanke på nedbør og vannstand i vassdraget. Sensommeren og starten av høsten har vært nedbørsrikere enn normalt med stigende vannstand i magasi
40 år siden sist det var så tørt
19. juli 2017
Det er 40 år siden sist det var så tørt og så lite tilsig i vassdraget. Normal tilsig i vassdraget er 25,6 m3/sek på årsbasis og i de siste 12 månedene så er tilsiget kun 11,6 m3/sek. Så vi
Sommer 2017
17. juli 2017
Da har sommeren kommet godt i gang. Det er svært tørt i hele vassdragets nedbørsområde og tilsig til vassdraget er nesten lik null. Vi etterfyller nå kun Femsjøen da det derfra hele tiden ta
Vår 2017
11. mai 2017
Da er våren her og det har vært svært lite nedbør så langt i år, ca 65 % av normal nedbør hittil i år. Vi prøver nå å holde stabil vannstand i våre regulerte sjøer men dette kan fort forandr
Setten 2016
30. november 2016
Vannstanden i Setten er nå på vei opp og er nå 68 cm over LRV. Etter sommerens og høstens alle skriverier i medier så ble NVE involvert i saken som i media benevntes som miljøkriminalitet og

Haldenvassdragets Brukseierforening