40 år siden sist det var så tørt

Nyheter
Det er 40 år siden sist det var så tørt og så lite tilsig i vassdraget. Normal tilsig i vassdraget er 25,6 m3/sek på årsbasis og i de siste 12 månedene så er tilsiget kun 11,6 m3/sek. Så vi må helt tilbake til 1976 for å finne så lavt tilsig. Tørre år i Haldenvassdraget gjennom historien: 1976 = 12,43 m3/sek 1947 = 8,65 m3/sek 1921 = 11,56 m3/sek 1901 = 12,7 m3/sek Det har kommet 20% mindre nedbør de siste 12 månedene men tilsiget er redusert med mer enn 50%. Dette tærer på magasinene til tross for at kraftproduksjonen har vært stoppet i over 1 måneds tid. Femsjøen trenger stadig påfyll for å opprettholde vannføring til laksevann samt Saugbrugs prosessvann. Ca annenhver uke må det fylles på med litt vann slik situasjonen er…
Read More

Sommer 2017

Nyheter
Da har sommeren kommet godt i gang. Det er svært tørt i hele vassdragets nedbørsområde og tilsig til vassdraget er nesten lik null. Vi etterfyller nå kun Femsjøen da det derfra hele tiden tappes vann, dette vannet er laksevann (0,9 m3/sek) og prosessvann til Saugbrugs (1,0 m3/sek). Vi har nå også tatt i bruk de 2 siste meterne med regulering i Store Erte for å etterfylle Femsjøen som hele tiden, sakte men sikkert blir tappet for ca 2,0 m3/sek. Hvis det ikke kommer noen nedbør som gjør at vi får tilsig til Rødenessjøen innen et par uker så øker vi tapping fra Setten der vi har ca 10 mill.m3 tilgjengelig per dags dato. Mvh. Marcus Lundqvist
Read More