40 år siden sist det var så tørt

Det er 40 år siden sist det var så tørt og så lite tilsig i vassdraget. Normal tilsig i vassdraget er 25,6 m3/sek på årsbasis og i de siste 12 månedene så er tilsiget kun 11,6 m3/sek. Så vi må helt tilbake til 1976 for å finne så lavt tilsig.

Tørre år i Haldenvassdraget gjennom historien:

  • 1976 = 12,43 m3/sek
  • 1947 = 8,65 m3/sek
  • 1921 = 11,56 m3/sek
  • 1901 = 12,7 m3/sek

Det har kommet 20% mindre nedbør de siste 12 månedene men tilsiget er redusert med mer enn 50%. Dette tærer på magasinene til tross for at kraftproduksjonen har vært stoppet i over 1 måneds tid.

Femsjøen trenger stadig påfyll for å opprettholde vannføring til laksevann samt Saugbrugs prosessvann. Ca annenhver uke må det fylles på med litt vann slik situasjonen er idag, noe av dette vannet tar vi fra Store Erte som har 4 meters regulering (ca 17,5 mill.m3). I 1976 ble Store Erte tappet helt ned til 0,3 meter over LRV for å holde vannstanden vedlike i Femsjøen.