Flom – desember 2020

Flom, Nyheter
Flomvarsel ble 30 desember oppjustert til oransje nivå. Da er det sendt ut flomvarsel fra NVE for Haldenvassdraget. Det er først og fremst i Rødenessjøen som vannstanden er høy akkurat nå. Vannstanden har passert nivåer for 5-års flom enda en gang dette året og er nå 73 cm over HRV, tidligere i høst var vannstanden 96 cm over HRV (10-års flom nivå). Øymarksjøen er også passert HRV og er nå 31 cm over HRV, Øymarksjøen var tidligere i høst 72 cm over HRV. Det er ventet mye nedbør 26 og 27 desember hvilket vil forverre flomsituasjonen og det er forventet at vannstanden da vil øke enda mer. Brukseierforeningen regulerer vassdraget i henhold til reglementet og har tett kontakt med NVE og kommunenes beredskapsansvarlige. Flominfo 1 januar 2021 Flominfo 31 desember…
Read More

Flom – oktober 2020

Flom, Nyheter
Det er nå en flomsituasjon i vassdraget som gjør at vannstanden i mange av de regulerte/uregulerte sjøene vil bli meget høy. Vi passerer nå flomnivåene fra 2006 og 2008 men har ikke nådd opp til flommen som var høsten 2000, som er den verste kjente flommen i vassdraget. Brukseierforeningen regulerer alle sjøene i henhold til reglementet foreløpig. Vannstand i Rødenessjøen er i dag (29/10-20) på 119,10 moh hvilket er 87 cm over HRV (2000=136cm over HRV). Vannstanden forventes å stige ytterligere 10-20 cm for å så stabilisere seg hvis det ikke kommer mye mer nedbør de nærmeste dagene. Følg med på varsel fra NVE og kommuner. Råd fra NVE når det er flomvarsel: Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere,…
Read More