Flom – desember 2020

Flom, Nyheter
Flomvarsel ble 30 desember oppjustert til oransje nivå. Da er det sendt ut flomvarsel fra NVE for Haldenvassdraget. Det er først og fremst i Rødenessjøen som vannstanden er høy akkurat nå. Vannstanden har passert nivåer for 5-års flom enda en gang dette året og er nå 73 cm over HRV, tidligere i høst var vannstanden 96 cm over HRV (10-års flom nivå). Øymarksjøen er også passert HRV og er nå 31 cm over HRV, Øymarksjøen var tidligere i høst 72 cm over HRV. Det er ventet mye nedbør 26 og 27 desember hvilket vil forverre flomsituasjonen og det er forventet at vannstanden da vil øke enda mer. Brukseierforeningen regulerer vassdraget i henhold til reglementet og har tett kontakt med NVE og kommunenes beredskapsansvarlige. Flominfo 1 januar 2021 Flominfo 31 desember…
Read More