Lavere vannstand i Haldenvassdraget

Nyheter
Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og dammen skal etter planen være ferdig i løpet av 2023. Vannstanden i Haldenvassdraget senkes For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden i Femsjøen med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. For å oppnå best mulig kontroll med vannmengden inn i Femsjøen, vil også de øvrige vannene i Haldenvassdraget ha en vannstand som er lavere enn normalt gjennom sommeren. Resten av året vil vannstanden i holdes på et nivå ned mot laveste regulerte vannstand (LRV). Dette gjelder: Setten – Øgderen – Rødenessjøen – Øymarksjøen – Aspern…
Read More

Vedlikeholdsarbeider på Holvannsdammen og senking av Holvann

Nyheter
Holvannsdammen har behov for nødvendig vedlikehold slik at anlegget skal være i god stand og trygge vannet som drikkevannskilde. Vedlikeholdsarbeidet vil bestå i å etablere nye føringer for bjelkestengselet, montere nytt bjelkestengsel, eksisterende dam inklusive terskel skal utbedres og dagens platting/gangbro skal skiftes ut. Vannstanden i Holvann senkes I forbindelse med utbedring av dammen vil vannstanden bli senket i perioden fra 1.5.2022 og frem til 31.07.2022. Etter at perioden med nedsenkningen er over vil vannstanden i Holvann bli fylt opp på naturlig vis.Terskelen på dammen skal utbedres slik at vannstanden blir senket ned til LRV (laveste regulerte vannstand).Arbeidet må gjennomføres på våren/sommeren grunnet at dette normalt er den tørreste perioden av året. Tursti rundt Holvann Gangbrua over Holvannsdammen vil bli stengt i anleggsperioden, men det vil bli etablert en alternativ…
Read More