Nye Svanedammen øker flomsikkerheten i Halden

Den nye Svanedammen ble offisielt åpnet fredag 14. juni, med snorklipping av Haldens ordfører Fredrik Holm og samling for inviterte gjester.

Svanedammen eies av Haldenvassdragets Brukseierforening, som igjen er eid av Akershus EnergiØstfold EnergiNorske Skog Saugbrugs og Nordsiden Kraft, og driftes av Halden Kraftproduksjon. Det gamle damanlegget fra 1897 var i behov av utskiftning, og arbeidene med den nye dammen startet i 2022. Med et moderne styringsanlegg er reguleringen av lukene nå mye enklere.

Femsjøen fungerer som vannmagasin for Tistedalsfoss kraftverk, og lagrer opptil 11,2 millioner kubikkmeter vann. Ved overflod slippes overskuddsvannet ut gjennom Svanedammen, noe som er spesielt viktig under flom. De nye flomlukene får en solid økning i flomavledningskapasitet, hvilket sikrer området mot framtidige flomsituasjoner.

Med vannet flommende over lukene framstår den nye Svanedammen som en imponerende vannskulptur.

Hyggelig markering av åpningen

Etter snorklippingen kunne ordføreren og gjestene vandre over damanlegget og beundre det på nært hold. Lukene ble åpnet for anledningen, og flere kommenterte at dammen framstår som en imponerende vannskulptur. Samlingen fortsatte til «Borgfoss», eid av Tistedalens Musikkforening, hvor det var en hyggelig sammenkomst for samarbeidspartnere, ansatte, leverandører, eiere, naboer og konsulenter.

Ordføreren framholdt i sin åpningstale viktigheten av å markere et slikt prosjekt, som handler om å gjøre tiltak i hverdagen og sørge for sikkerheten for folk og områder i nærmiljøet. Prosjektleder Steinar Sørlie fra Hafslund Kraft berømmet naboenes tålmodighet gjennom den to år lange byggeperioden som var preget av mye støy fra sprenging og pigging.

Fra venstre: konsernsjef i Østfold Energi Oddmund Kroken, ordfører i Halden Fredrik Holm, konsernsjef i Akershus Energi Eskil Lunde Jensen, daglig leder i HVB Tom Flattum og daglig leder i Saugbrugs Per Ivar Berg.

Pilotprosjekt for bærekraft

Prosjektet er definert som et pilotprosjekt for bærekraft, og ble fulgt opp gjennom blant annet klimabudsjett og -regnskap for å minimere miljøpåvirkningen fra byggingen. Lavkarbonbetong er benyttet, og betongen fra det gamle anlegget er knust og gjenbrukt. Hovedentreprenør Hæhre har sørget for at alt avfall fra riving av den gamle dammen ble fjernet for å hindre forurensning i elva.

Som en kuriositet må nevnes at HVB har donert et par steiner fra det gamle damanlegget til et stort kunstprosjekt i regjeringskvartalet i Oslo. Der vil de bli en del av et utvendig gulv bestående av stein fra hele Norge.

Den offisielle åpningen ble en hyggelig markering av et vellykket prosjekt.

Om prosjektet og leverandørene

Steinar Sørlie fra Hafslund Kraft har ledet prosjektet, med byggeleder Ole Nordal fra A.L. Høyer Askim og ansatte i Halden Kraftproduksjon som viktige bidragsytere. Før byggestart ble det avklart med fylkets kulturavdeling og Statsforvalteren angående plassering, utseende og fjerning av den eksisterende dammen. Multiconsult har stått for prosjektering og modellering av damanlegget.

Flomlukene, av typen klappeluker, er 4 x 8 meter store og veier 22 tonn hver. De er produsert av firmaet Andritz på Jevnaker. Byggearbeidene ble utført etappevis for å sikre muligheten for avledning av flomvann, og den gamle dammen fungerte som et stengsel under byggingen. Tre store flommer ved Tistedalsfoss under byggeperioden førte til midlertidig rydding av byggegropen.

I tillegg til bærekraft har det vært stort fokus på HMS i prosjektet, og hovedentreprenøren Hæhre rapporterte null personskader etter totalt 40.000 arbeidstimer. Å sørge for at alle kommer trygt hjem fra jobb er alltid det viktigste.