Årlige data

Home / Årlige data
Hydrologiske data på årsbasis
Vannføring i kraftstasjoner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ørje (m³/sek) 10,0 12,3 12,8 10,5 12,3 14,4 9,1 10,3
Brekke (m³/sek) 17,2 21,2 21,7 17,9 23,3 24,7 15,0 17,2
Tistedalsfoss (m³/sek) 16,7 22,2 22,0 18,0 23,4 25,8 15,5 17,2
Vannføring i damluker
Ørje (m³/sek) 1,1 6,4 3,6 2 8,5 2,8 1,5 0,5
Brekke (m³/sek) 0,5 5,6 2,5 1,3 7,9 0,7 0,3 0,1
Tistedalsfoss (m³/sek) 3,8 8,6 5,6 3,2 11,1 2,8 1,5 1,4
Andre data
Energiproduksjon (GWh) 129 173 169 140 183 200 117 139
Totalt avløp fra vassdraget (mill.m³) 634 1008 910 700 1118 915 528 606
Nedbør på Ørje (mm) 769 1042 977 864 1092 976 698 818
Maks tilsig (ukes snitt) (m³/sek) 112 155 115 143 140 139 94 87