Årlige data

Home / Årlige data
Hydrologiske data på årsbasis
Vannføring i kraftstasjoner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ørje (m³/sek) 10,0 12,3 12,8 10,5 12,3 14,4 9,1 10,3 8,5 12,6 10,9
Brekke  (m³/sek) 17,2 21,2 21,7 17,9 23,3 24,7 15,0 17,2 15,7 21,1 18,3
Tistedalsfoss  (m³/sek) 16,7 22,2 22,0 18,0 23,4 25,8 15,5 17,2 15,8 19,3 18,9
Vannføring i damluker
Ørje (m³/sek) 1,1 6,4 3,6 2 8,5 2,8 1,5 0,5 1,9 5,6 8,8
Brekke  (m³/sek) 0,5 5,6 2,5 1,3 7,9 0,7 0,3 0,1 0,6 4,9 9,5
Tistedalsfoss  (m³/sek) 3,8 8,6 5,6 3,2 11,1 2,8 1,5 1,4 1,5 10,9 13,4
Andre data
Energiproduksjon (GWh) 129 173 169 140 183 200 117 139 123 156 146
Totalt avløp fra vassdraget (mill.m³) 634 1008 910 700 1118 915 528 616 578 981 1043
Nedbør på Ørje (mm) 769 1042 977 864 1092 976 698 818 689 1084 1190
Maks tilsig (ukes snitt) (m³/sek) 112 155 115 143 140 139 94 87 108 144 168