Aspern/Ara

Aspern/Ara

Reguleringen av Aspern/ara består av to konsesjoner og et forlik, den første konsesjonen er gitt til Kanalselskapet i 1853 og er på 31 cm midt i dagens magasin, den andre konsesjonen er gitt til HVB i 1929 og er de øverste 69 cm. Forliket fra 1903 handler om vintermagasin i tidsrommet 15.oktober – 15.april der vi kan senke vannstanden ytterligere 63 cm. Reguleringen er da på 1,0 meter i tidsrommet 15.april – 15.oktober og 1,63 meter mellom 15.oktober – 15.april.

Sjøens areal er 15,5 km2 som gir oss et magasin på 15,5 mill.m3 resp 25,3 mill.m3.

HRV: 105,87

LRV: 104,87

LRV: 104,24 (vinterstid)

 

Konsesjonen ble fornyet uten forandring i 1994, behandlet samen med Øgderen og Øymarksjøen.

 

Regulering av vannstand foregår normalt i form av produksjon i Brekke kraftstasjon som eies av Østfold Energi AS.

Ved behov for større avledning enn det kraftstasjonen klarer så brukes flomvalseluke i Brekke dam som eies av Østfold Energi.

 

 

Reglement:

I henhold til reglement fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.oktober 1929.

I alle enkelhet går reglementet ut på å holde vannstand under HRV avlest på nivellert vannstandsskala ved dammen. Ved flom med overskudd på vann i Rødenessjøen og Øymarksjøen søkes Aspern/Ara tappet tilsvarende under HRV (avlest på vst.skala ved dam). Dvs 10 cm over HRV i Rødenessjøen + 10 cm over HRV i Øymarksjøen (avlest ved dammene) så skal Brekke søkes tappet 20 cm under HRV avlest ved dammen.