Flomtoppen i Haldenvassdraget nådd

Flomtoppen i Haldenvassdraget nådd

Flom, Nyheter
Flommen i Haldenvassdraget har nådd flomtoppen nord i vassdraget (Rødenessjøen), mens vannstanden fortsatt stiger i Femsjøen. Det vil derfor bli kraftig tapping fra Femsjøen i noen dager. Det er fortsatt mye vann oppover i vassdraget som skal dreneres ut slik at det vil bli forholdsvis høy vannføring i Tista en ukes tid fremover.
Read More

Avbryter byggearbeidene ved Svanedammen på grunn av økende vannstand i Femsjøen

Nyheter
På grunn av økende vannstand i Femsjøen er det i dag besluttet å avbryte byggearbeidene ved Svanedammen. Dette gjøres for å ivareta sikkerheten til de som jobber på stedet, og legge til rette for at vi får ledet de store vannmengdene trygt forbi. Det jobbes nå med å rydde byggegropa, slik at vi kan slippe mer vann over dammen. Arbeidet med Svanedammen startet i mai 2022 og skal være ferdig i løpet av 2023. Det gamle damanlegget fra 1897 erstattes av et nytt for å takle framtidens vannmasser. Lenger nord i vassdraget er vannstanden i Rødenessjøen og Øymarksjøen nå over høyeste regulerte vannstand, HRV. Tappingen av disse sjøene foregår i henhold til reglementet slik at vannstandsstigningen dempes så mye som mulig.
Read More

Økt tilsig i Haldenvassdraget som følge av store nedbørsmengder

Nyheter, Vannføring
I går kveld og i natt kom det ekstreme nedbørsmengder i nordre del av Haldenvassdraget. Vi anslår at tilsiget ble ca. 300-400 % av det som var prognostisert. Dette gir seg spesielt utslag for Rødenessjøen som har steget med 36 cm siden i går kveld og ligger nå på 118,71, som er 48 cm over høyeste regulerte vannstand. Vi tapper ut i henhold til reglementet, men forventer at sjøen vil fortsette å stige grunnet de store uregulerte tilsigene som nå strømmer inn til sjøen. Nedbørsvarslet de nærmeste dagene angir lite nedbør, og på bakgrunn av dette forventer vi en utflating om noen dager, der vi trolig når et maksimum på 15-20 cm over dagens nivå. Øymarksjøen har også steget kraftig, og har så vidt passert høyeste regulerte vannstand, men vil…
Read More

Uværet «Hans» har ikke medført ekstraordinære tiltak i Haldenvassdraget

Flom, Nyheter
Uværet Hans har også nådd Haldenvassdraget denne uka. Dette har gitt høyt tilsig og flere fulle magasin. Flomtoppen er ventet 15. august slik værprognosen er nå. Totaltilsiget i vassdraget er nå ca. 80 m3/s. Mens tilsiget i en normalsituasjon er 23 m3/s i gjennomsnitt. HVB har fulgt situasjonen tett mens uværet har pågått, og vi har opplevd situasjonen håndterbar uten behov for ekstraordinære tiltak. Vi har dermed hatt god kontroll på vannstanden i Femsjøen og tatt hensyn til byggeprosjektet som pågår for fullt på Svanedammen, se bilde. Tidligere i uka holdt vi igjen vann ved damanleggene nord i vassdraget fra Setten i Setskog og ned til Ørje. Vannstandsstigningen har dermed blitt noe dempet i Rødenessjøen. Vannstanden er likevel ventet å øke ca. 30 cm over HRV over helgen før vannstanden…
Read More