Sommervannstander i vassdraget fra 15.05 – 30.08

Sommervannstander i vassdraget fra 15.05 – 30.08

Nyheter, Vannføring
Haldenvassdragets Brukseierforening ønsker å tilrettelegge for allmenhetens bruk av vassdraget i sommersesongen. Dette gjør vi ved å sørge for at vi holder en minste sommervannstand i de regulerte sjøene. På denne måten bidrar vi til at rutebåter, veteranbåter og småbåter kan ferdes trygt i vassdraget uten bekymringer for lav vannstand. Sommervannstanden ligger noe over Laveste regulerte vannstand, LRV og noe under Høyeste regulerte vannstand, HRV. Brukseierforeningen mener det er viktig å gi avkall på deler av reguleringsmulighetene i løpet av sommeren, slik at andre brukere av sjøene får en god opplevelse av Haldenvassdraget. Sommervannstand holdes i perioden 15. mai til 30. august. I en periode på 1 måned før 15. mai starter vi oppfyllingen for å komme opp til sommervannstanden. Tilsvarende i en periode på 1 måned etter 30. august…
Read More

Økt tilsig i Haldenvassdraget som følge av store nedbørsmengder

Nyheter, Vannføring
I går kveld og i natt kom det ekstreme nedbørsmengder i nordre del av Haldenvassdraget. Vi anslår at tilsiget ble ca. 300-400 % av det som var prognostisert. Dette gir seg spesielt utslag for Rødenessjøen som har steget med 36 cm siden i går kveld og ligger nå på 118,71, som er 48 cm over høyeste regulerte vannstand. Vi tapper ut i henhold til reglementet, men forventer at sjøen vil fortsette å stige grunnet de store uregulerte tilsigene som nå strømmer inn til sjøen. Nedbørsvarslet de nærmeste dagene angir lite nedbør, og på bakgrunn av dette forventer vi en utflating om noen dager, der vi trolig når et maksimum på 15-20 cm over dagens nivå. Øymarksjøen har også steget kraftig, og har så vidt passert høyeste regulerte vannstand, men vil…
Read More