Femsjøen

Femsjøen

Reguleringen av Femsjøen består av to konsesjoner og en eldre rettighet, den første konsesjonen ble gitt til Kanalselskapet i 1878 og er på 31 cm midt i dagens magasin, den andre konsesjonen ble gitt til HVB i 1893 og er de øverste 31 cm i dagens magasin. Den eldre rettigheten tilhørte Brukseierne som nå er Brukseierforeningen og er retten å tappe ned ytterligere 38 cm. Total reguleringshøyde blir da 1,0 meter for Femsjøen.

Sjøens areal er 11,2 km² som gir oss et magasin på 11,2 mill.m³.

HRV: 79,30 (NN 1954)

LRV: 78,30 (NN 1954)

 

Regulering av vannstand foregår normalt i form av produksjon i kraftstasjonen ved Tistedalsfoss som eies av Halden Kraftproduksjon AS.

Ved behov for større avledning enn det kraftstasjonen klarer så brukes reguleringslukene i Svanedammen som eies av Haldenvassdragets Brukseierforening.

 

Reglement:

I henhold til reglement fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.oktober 1929.

Stiger vannstanden over HRV målt ved vannstandsmåler ved Bjørnstadbrygga så åpnes lukene så meget som nødvendig for lengst mulig å vedlikeholde den nevnte vannstand