Hovedvassdraget

Det er de sammenhengende sjøene Rødenessjøen, Øymarksjøen, Aspern/Ara og Femsjøen som vi benevner som hovedvassdraget, det er i fallene mellom sjøene som de aller fleste kraftstasjonene er bygget, unntaket er Lundsfoss som ligger i utløpet av Mjermen.

Aspern og Ara var opprinnelig to separate sjøer, men i forbindelse med bygging av Brekke på 20-tallet så ble Krappeto som skilte de to sjøene nedlagt. Det var da ca 13 meter fall på Krappeto og 13 meter fall på Brekke som da ble samlet til 26 meter fall på Brekke.