OM REGULERINGENE

Her er litt generell info om vassdragsreguleringer

LRV: Laveste Regulerte Vannstand. LRV blir sjeldent overskredet, men kan forekomme ved vedlikeholdsarbeider eller andre situasjoner som krever at det tappes under LRV. Dette skjer da kun hvis NVE har godkjent en slik tapping.

HRV: Høyeste Regulerte Vannstand. HRV blir ofte feilaktig tolket som den høyeste vannstand det får lov å være i en regulert sjø. HRV tolkes slik at det er den høyeste vannstand som regulanten får magasinere til, uten å åpne flomluker. Når HRV er nådd så skal normalt flomlukene åpnes for å søke å oppnå en vannstand under eller tilsvarende HRV. Vannstand i flomsituasjoner blir ofte høyere enn HRV av helt naturlige årsaker. I Haldenvassdraget bidrar de naturlig trange elveløpene ned mot dammene til en begrenset tappekapasitet i dammene og HRV blir derved helt naturlig overskredet.

NN 1954: Normal Null 1954, nasjonalt høydesystem som brukes i Haldenvassdraget.

Konsesjoner: I Haldenvassdraget er det gitt konsesjoner til Haldenvassdragets Brukseierforening (stiftet 1928), Tista Brugseierforening (stiftet 1893) og Haldenvassdragets Kanalselskap (stiftet 1852). Den første konsesjonen ble gitt så tidlig som i 1854 og det er først i 1917 konsesjonsloven ble innført. Konsesjonene som er gitt i vassdraget etter 1917 er fornyet i 1994 uten forandringer. Så i Haldenvassdraget er det en god blandning av evigvarende konsesjonsfrie rettigheter, eldre rettigheter, privatrettslige avtaler samt konsesjoner som jevnlig er underlagt revisjon. Se respektive sjø for mer info om HRV, LRV og konsesjoner.