Øymarksjøen

Reguleringen av Øymarksjøen består av to konsesjoner, en fra 1857 som tilhører Kanalselskapet og som gir rett til å regulere de nederste 31 cm, og en fra 1929 som tilhører Brukseierforeningen og som er en heving av vannstanden på 69 cm. Total reguleringshøyde i henhold til konsesjoner er 1,0 meter.

Sjøens areal er 14,1 km2 og reguleringsmagasinet inneholder 14,1 mill.m3

  • HRV: 108,36
  • LRV: 107,36
  • Sommervannstand: 107,86
  • Vintervannstand: 107,36

Konsesjonen ble fornyet uten endringer i 1994, og ble behandlet sammen med konsesjonene for Øgderen og Aspern/Ara.

Regulering av vannstand foregår normalt i form av produksjon i Strømsfoss kraftstasjon som eies av Nordsiden Kraft AS.

Ved behov for større avledning enn kraftstasjonens kapasitet, brukes reguleringslukene i Strømsfoss dam.

Reglement:

I henhold til reglement fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.oktober 1929 fremkommer det:

«Stiger vannstanden målt med vannstandsmåler ved Strømsfoss dam over HRV skal reguleringslukene åpnes så mye som nødvendig slik at vannstanden ved dammen skal forsøkes holdt like mye under HRV som 2/3 av differansen i vannstand i Øymarksjøen målt ved Ørje sluse og ved Strømsfoss dam.»