Øymarksjøen

Øymarksjøen

Reguleringen av Øymarksjøen består av to konsesjoner, en fra 1857 som tilhører Kanalselskapet og som gir dem rett til å regulere de nederste 31 cm, og en fra 1929 som tilhører HVB og som er en heving av vannstanden på 69 cm. Total reguleringshøyde i henhold til konsesjoner er da 1,0 meter.

Sjøens areal er ca 13,2 km2 og reguleringsmagasinet inneholder da 13,2 mill.m3

HRV: 108,36

LRV: 107,36

 

Konsesjonen ble fornyet uten forandring i 1994, behandlet sammen med Øgderen og Aspern/Ara.

 

Regulering av vannstand foregår normalt i form av produksjon i Strømsfoss kraftstasjon som eies av Norsk Grønnkraft.

Ved behov for større avledning enn det kraftstasjonen klarer så brukes reguleringslukene i Strømsfoss dam som eies av Halden Kanalselskap.

 

Reglement:

I henhold til reglement fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.oktober 1929.

I all enkelhet går den ut på å holde vannstanden under HRV i Øymarksjøen (målt ved Strømsfoss dam) og ikke slippe for mye ned fra Rødenessjøen. Vannstand ved dammen skal holdes litt under HRV inntil alle tre lukene er fullt åpnet, slik at differansen mellom Ørje nedre og Strømsfoss øvre x 2/3 pluss vannstand ved dammen ikke overstiger HRV (9,187 fot eller 108,36 m)