Styret / Ledelsen

Home / Styret / Ledelsen

Styret i Haldenvassdragets Brukseierforening

Valgt på generalforsamling i 2019

Morten Karlsen (styreleder)
Tom Flattum (nestleder)
Jan Kvame
Anders Hedin

Varamedlemmer

Randi Boge
Bjørn Røvik
Per-Erik Halvorsen
Marcus Lundqvist

Daglig leder

Marcus Lundqvist