Styret / Ledelsen

Styret i Haldenvassdragets Brukseierforening

Valgt på generalforsamling i 2021

Morten Karlsen (nestleder)
Tom Flattum (styreleder)
Jan Kvame
Anders Hedin

Varamedlemmer

Randi Boge
Magne Netland
Leif-Ivar Fagerhøi

Daglig leder

Tom Flattum