Styret / Ledelsen

Home / Styret / Ledelsen

Styret i Haldenvassdragets Brukseierforening

Valgt på generalforsamling i 2017

Tom Flattum (styreleder)
Jan Kvame (nestleder)
Dagfinn Bentås
Anders Hedin

Varamedlemmer

Morten Karlsen
Bjørn Røvik
Pål Lystad
Marcus Lundqvist

Daglig leder

Marcus Lundqvist