Setten 2016

Vannstanden i Setten er nå på vei opp og er nå 68 cm over LRV. Etter sommerens og høstens alle skriverier i medier så ble NVE involvert i saken som i media benevntes som miljøkriminalitet og provokasjon. NVE kom med en vurdering angående nedtapping av Setten den 21.10.2016, kopi ble sendt til Aurskog-Høland kommune, HVB og arbeidsgruppens leder Ole-Petter Bernhus.

  • Etter NVEs skjønn har HVB strukket seg langt for å gi god informasjon til berørte parter om nedtappingen.
  • Generelt er det slik at regulering kan være problematisk for kreps, særlig raske og store vannstandsendringer, men lokale forhold som tilgang på skjul spiller en viktig rolle.
  • Så lenge reguleringsgrensene overholdes kan regulanten i utgangspunktet bruke magasinet etter eget behov.

Reguleringsgrensene er overholdt med god margin, nedtappingen fra 1,07 meter over LRV til 0,15 meter over LRV har foregått langsomt og informasjon har blitt gitt. Informasjon ble gitt fordi HVB vet at det er mange som har interesser i området, men informasjon trengs ikke å gis så lenge som reguleringsgrensene overholdes. Store vannstandsendringer defineres ofte som 5 meter og oppover.

Håper at misforståelser angående reguleringene kan forhindres i fremtiden ved at vi nå legger ut regulerings informasjon på nett.

HVB fortsetter dialogen med både kommune og arbeidsgruppen.