Sommer 2017

Da har sommeren kommet godt i gang. Det er svært tørt i hele vassdragets nedbørsområde og tilsig til vassdraget er nesten lik null. Vi etterfyller nå kun Femsjøen da det derfra hele tiden tappes vann, dette vannet er laksevann (0,9 m3/sek) og prosessvann til Saugbrugs (1,0 m3/sek). Vi har nå også tatt i bruk de 2 siste meterne med regulering i Store Erte for å etterfylle Femsjøen som hele tiden, sakte men sikkert blir tappet for ca 2,0 m3/sek.

Hvis det ikke kommer noen nedbør som gjør at vi får tilsig til Rødenessjøen innen et par uker så øker vi tapping fra Setten der vi har ca 10 mill.m3 tilgjengelig per dags dato.

Mvh. Marcus Lundqvist