Høst 2019

2019 har hittil vært et relativt normalt år med tanke på nedbør og vannstand i vassdraget. Sensommeren og starten av høsten har vært nedbørsrikere enn normalt med stigende vannstand i magasinene.