Flom – høst/vinter 2019

Det er for tiden flom i vassdraget med høy vannføring og vannstand godt over HRV i de aller fleste sjøene i Haldenvassdraget. Reguleringen foregår i henhold til reglement for hele vassdraget, men da det er trange partier ned mot dammer så blir det høy vannstand i sjøene og i henhold til reglement ved dammene.

Torsdag 12/12-19
Sted Vannstand nå ved dammen Flommen 2000 Flomavledning nå Flommen 2000
Rødenessjøen HRV +52 cm HRV -6 cm HRV +136 cm 53 m3/sek 92 m3/sek
Øymarksjøen HRV +34 cm På HRV HRV +121 cm 68 m3/sek Ukjent
Aspern/Ara HRV +25 cm HRV -25 cm HRV +135 cm 77 m3/sek 138 m3/sek
Femsjøen HRV -1 cm HRV -33 cm HRV +88 cm 100 m3/sek 150 m3/sek
Onsdag 11/12-19
Sted Vannstand nå Flommen 2000 Flomavledning nå Flommen 2000
Rødenessjøen HRV +47 cm HRV -9 cm HRV +136 cm 53 m3/sek 92 m3/sek
Øymarksjøen HRV +29 cm På HRV HRV +121 cm 68 m3/sek Ukjent
Aspern/Ara HRV +14 cm HRV -28 cm HRV +135 cm 77 m3/sek 138 m3/sek
Femsjøen HRV -7 cm HRV -36 cm HRV +88 cm 100 m3/sek 150 m3/sek