Flom – oktober 2020

Det er nå en flomsituasjon i vassdraget som gjør at vannstanden i mange av de regulerte/uregulerte sjøene vil bli meget høy. Vi passerer nå flomnivåene fra 2006 og 2008 men har ikke nådd opp til flommen som var høsten 2000, som er den verste kjente flommen i vassdraget. Brukseierforeningen regulerer alle sjøene i henhold til reglementet foreløpig. Vannstand i Rødenessjøen er i dag (29/10-20) på 119,10 moh hvilket er 87 cm over HRV (2000=136cm over HRV). Vannstanden forventes å stige ytterligere 10-20 cm for å så stabilisere seg hvis det ikke kommer mye mer nedbør de nærmeste dagene. Følg med på varsel fra NVE og kommuner.

Råd fra NVE når det er flomvarsel:

  • Hold deg oppdatert om situasjonen.
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, biler, campingvogner og lignende langs elver og bekker.
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.