Vår 2021

Etter en skikkelig bløt avslutning på 2020 så har starten på 2021 vært mer normal og fortsetter med å være normal nå frem til mai måned. Det er stabil vannstand og vannføring i de aller fleste delene av det regulerte vassdraget. Det har ikke vært noen større utfordringer med lang tørke eller mye nedbør som har gitt de store svingningene i vannstand.