Året 2021

2021 ble et normalt år med tanke på nedbør og flomregulering. Året startet med etterdønninger fra den litt ekstreme nedbøren i oktober, november og desember 2020. Men i løpet av januar så ble samtlige flomluker stengt og all vannføring har så gått gjennom kraftverkene. Ble en litt bløt slutt på september/start på oktober som medførte en kortvarig flomtopp med litt flomregulering i luker. Ellers et stille og fredelig år.