Bygging av ny Svanedam

Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam ca. syv meter nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. I forbindelse med byggingen vil det være anleggstrafikk i området og foregå sprenging av fjell.Arbeidet på anlegget starter i april 2022 og dammen skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.

Vannstanden i Femsjøen senkes

For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden med inntil en meter gjennom hele byggeperioden.

Eier og byggherre

Eier og ansvarlig for vassdragsanlegget er Haldenvassdragets Brukseierforening. Hafslund Eco Vannkraft AS står for gjennomføringen av prosjektet, og er byggherrens representant.

Kontaktpersoner

Prosjektleder Steinar Sørlie, tlf. 951 94 611.Stedlig byggeleder Ole Henrik Nordal, tlf. 924 87 230.

Les mer om saken i artikkel i Halden Arbeiderblad
(PS: +artikkel bak betalingsmur)