Lavere vannstand i Haldenvassdraget

Svanedammen i Tistedal skal erstattes med en ny dam nedstrøms eksisterende dam. Den gamle dammen vil være i funksjon i hele byggeperioden, og rives når den nye dammen er ferdig. Arbeidet med den nye dammen startet i april 2022 og dammen skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.

Vannstanden i Haldenvassdraget senkes

For å ivareta sikkerheten til de som arbeider på anlegget, senkes vannstanden i Femsjøen med inntil en meter gjennom hele byggeperioden. For å oppnå best mulig kontroll med vannmengden inn i Femsjøen, vil også de øvrige vannene i Haldenvassdraget ha en vannstand som er lavere enn normalt gjennom sommeren. Resten av året vil vannstanden i holdes på et nivå ned mot laveste regulerte vannstand (LRV).

Dette gjelder:

Setten – Øgderen – Rødenessjøen – Øymarksjøen – Aspern / Ara – Store Erte – Femsjøen

Kontaktperson

Daglig leder Tom Flattum, tlf 917 80 342