Vedlikeholdsarbeider på Holvannsdammen og senking av Holvann

Holvannsdammen har behov for nødvendig vedlikehold slik at anlegget skal være i god stand og trygge vannet som drikkevannskilde. Vedlikeholdsarbeidet vil bestå i å etablere nye føringer for bjelkestengselet, montere nytt bjelkestengsel, eksisterende dam inklusive terskel skal utbedres og dagens platting/gangbro skal skiftes ut.

Vannstanden i Holvann senkes

I forbindelse med utbedring av dammen vil vannstanden bli senket i perioden fra 1.5.2022 og frem til 31.07.2022. Etter at perioden med nedsenkningen er over vil vannstanden i Holvann bli fylt opp på naturlig vis.
Terskelen på dammen skal utbedres slik at vannstanden blir senket ned til LRV (laveste regulerte vannstand).
Arbeidet må gjennomføres på våren/sommeren grunnet at dette normalt er den tørreste perioden av året.

Tursti rundt Holvann

Gangbrua over Holvannsdammen vil bli stengt i anleggsperioden, men det vil bli etablert en alternativ gangbro rett nedstrøms for dammen. Ny gangvei nedstrøms for dammen vil bli skiltet.

Eier og byggherre

Eier og ansvarlig for vassdragsanlegget er Haldenvassdragets Brukseierforening.

Kontaktperson

Prosjektleder Ole Nordal, tlf. 92487230