Økt tilsig i Haldenvassdraget som følge av store nedbørsmengder

I går kveld og i natt kom det ekstreme nedbørsmengder i nordre del av Haldenvassdraget. Vi anslår at tilsiget ble ca. 300-400 % av det som var prognostisert.

Dette gir seg spesielt utslag for Rødenessjøen som har steget med 36 cm siden i går kveld og ligger nå på 118,71, som er 48 cm over høyeste regulerte vannstand. Vi tapper ut i henhold til reglementet, men forventer at sjøen vil fortsette å stige grunnet de store uregulerte tilsigene som nå strømmer inn til sjøen.

Nedbørsvarslet de nærmeste dagene angir lite nedbør, og på bakgrunn av dette forventer vi en utflating om noen dager, der vi trolig når et maksimum på 15-20 cm over dagens nivå.

Øymarksjøen har også steget kraftig, og har så vidt passert høyeste regulerte vannstand, men vil få en mye lavere overtopping grunnet større muligheter for uttapping.

HVB følger situasjonen tett.