Avbryter byggearbeidene ved Svanedammen på grunn av økende vannstand i Femsjøen

På grunn av økende vannstand i Femsjøen er det i dag besluttet å avbryte byggearbeidene ved Svanedammen. Dette gjøres for å ivareta sikkerheten til de som jobber på stedet, og legge til rette for at vi får ledet de store vannmengdene trygt forbi. Det jobbes nå med å rydde byggegropa, slik at vi kan slippe mer vann over dammen.

Arbeidet med Svanedammen startet i mai 2022 og skal være ferdig i løpet av 2023. Det gamle damanlegget fra 1897 erstattes av et nytt for å takle framtidens vannmasser.

Lenger nord i vassdraget er vannstanden i Rødenessjøen og Øymarksjøen nå over høyeste regulerte vannstand, HRV. Tappingen av disse sjøene foregår i henhold til reglementet slik at vannstandsstigningen dempes så mye som mulig.