Flomtoppen i Haldenvassdraget nådd

Flommen i Haldenvassdraget har nådd flomtoppen nord i vassdraget (Rødenessjøen), mens vannstanden fortsatt stiger i Femsjøen. Det vil derfor bli kraftig tapping fra Femsjøen i noen dager. Det er fortsatt mye vann oppover i vassdraget som skal dreneres ut slik at det vil bli forholdsvis høy vannføring i Tista en ukes tid fremover.