Sommervannstander i vassdraget fra 15.05 – 30.08

Haldenvassdragets Brukseierforening ønsker å tilrettelegge for allmenhetens bruk av vassdraget i sommersesongen. Dette gjør vi ved å sørge for at vi holder en minste sommervannstand i de regulerte sjøene. På denne måten bidrar vi til at rutebåter, veteranbåter og småbåter kan ferdes trygt i vassdraget uten bekymringer for lav vannstand.

Sommervannstanden ligger noe over Laveste regulerte vannstand, LRV og noe under Høyeste regulerte vannstand, HRV. Brukseierforeningen mener det er viktig å gi avkall på deler av reguleringsmulighetene i løpet av sommeren, slik at andre brukere av sjøene får en god opplevelse av Haldenvassdraget.

Sommervannstand holdes i perioden 15. mai til 30. august. I en periode på 1 måned før 15. mai starter vi oppfyllingen for å komme opp til sommervannstanden. Tilsvarende i en periode på 1 måned etter 30. august senker vi vannstanden ned mot vintervannstand, som i de fleste tilfeller er det samme nivået som LRV.

Tabellen under viser vannstandsnivåer for hver av de regulerte sjøene i vassdraget

Haldenvassdraget påvirkes hurtig av selv moderate nedbørsmengder. I tillegg er det flere innsnevringer i vassdraget så begrenser mulighetene til å tappe ut vann fra hver enkelt sjø. I perioder med flom forsterkes disse begrensningene. Dette er årsaken til at du som bruker av vassdraget kan oppleve at vannstanden til tider er høyere enn både sommervannstand og HRV.

Under flikene «Reguleringer» finner du mer informasjon om konsesjoner og manøvreringsreglement for hver enkelt sjø.