Vil du være med å kartlegge ål i Halden?

Hver vår og sommer kommer det åleyngel helt fra Sargassohavet, som klatrer seg oppover vassdragene våre så langt de kommer seg uten hinder. Vi trenger mer kunnskap om ålen i Haldenvassdraget, derfor er det satt ut til sammen ni skjulfeller for ål ved Brekke og ved Svanedammen i Femsjøen. Målet med fellene er å kartlegge oppvandrende ål.

Haldenvassdraget vannområde inviterer innbyggerne til å delta i prosjektet ved å sjekke og registrere ål i fellene. Ønsker du å være med og telle ål kan du enten sende en e-post til lars.selbekk@marker.kommune.no eller ringe ham på tlf. 41 69 03 66, for mer informasjon og retningslinjer for hvordan det skal gjøres.

Prosjektet er i regi av Haldenvassdraget vannområde, i samarbeid med Utmarksforvaltningen, Akershus Energi og Haldenvassdragets Kanalselskap.