Årlige data

Hydrologiske data på årsbasis
Vannføring i kraftstasjoner 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ørje (m³/sek) 12,3 12,8 10,5 12,3 14,4 9,1 10,3 8,5 12,6 10,9 9,9
Brekke  (m³/sek) 21,2 21,7 17,9 23,3 24,7 15,0 17,2 15,7 21,1 18,3 15,2
Tistedalsfoss  (m³/sek) 22,2 22,0 18,0 23,4 25,8 15,5 17,2 15,8 19,3 18,9 17,6
Vannføring i damluker
Ørje (m³/sek) 6,4 3,6 2 8,5 2,8 1,5 0,5 1,9 5,6 8,8 2,0
Brekke  (m³/sek) 5,6 2,5 1,3 7,9 0,7 0,3 0,1 0,6 4,9 9,5 3,4
Tistedalsfoss  (m³/sek) 8,6 5,6 3,2 11,1 2,8 1,5 1,4 1,5 10,9 13,4 3,2
Andre data
Energiproduksjon (GWh) 173 169 140 183 200 117 139 123 156 146 131
Totalt avløp fra vassdraget (mill.m³) 1008 910 700 1118 915 528 616 578 981 1043 677
Nedbør på Ørje (mm) 1042 977 864 1092 976 698 818 689 1084 1190 804