Aspern/Ara

Reguleringen av Aspern/Ara består av to konsesjoner og et forlik. Den første konsesjonen ble gitt til Kanalselskapet i 1853 og er på 31 cm midt i dagens magasin, den andre konsesjonen ble gitt til Brukseierforeningen i 1929 og er de øverste 69 cm. Forliket fra 1903 handler om vintermagasinet der vannstanden kan senkes ytterligere 63 cm, på den tiden av året det ikke er drift på kanalen. Reguleringen er på 1,0 meter i sommersesongen og 1,63 meter i vintersesongen.

Sjøens areal er 15,3 km2 som gir et maksimalt reguleringsmagasin på 24,9 mill.m3.

  • HRV: 105,87
  • LRV: 104,87
  • LRV: 104,24 (vinterstid)
  • Sommervannstand: 105,22
  • Vintervannstand: 104,24

Konsesjonen ble fornyet uten endringer i 1994, og ble behandlet sammen med konsesjonene for Øgderen og Øymarksjøen.
Regulering av vannstand foregår normalt i form av produksjon i Brekke kraftstasjon som eies av Østfold Energi AS.
Ved behov for større avledning enn kraftstasjonens kapasitet, brukes reguleringsluken i Brekke dam.

Reglement

I henhold til reglement fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.oktober 1929 fremkommer det:

«Stiger vannstanden målt med vannstandsmåler ved Brekke dam over HRV skal reguleringsluka åpnes så mye som nødvendig slik at vannstanden ved dammen forsøkes holdt like mye under HRV som vannstanden i Rødenessjøen og Øymarksjøen til sammen er over HRV.»

Det betyr eksempelvis at dersom vannstanden i Rødenessjøen og Øymarksjøen er henholdsvis 10 cm og 8 cm over HRV, så skal reguleringsluka ved Brekke åpnes så mye at vannstanden ved Brekke dam blir 18 cm under HRV.