Året 2021

Nyheter
2021 ble et normalt år med tanke på nedbør og flomregulering. Året startet med etterdønninger fra den litt ekstreme nedbøren i oktober, november og desember 2020. Men i løpet av januar så ble samtlige flomluker stengt og all vannføring har så gått gjennom kraftverkene. Ble en litt bløt slutt på september/start på oktober som medførte en kortvarig flomtopp med litt flomregulering i luker. Ellers et stille og fredelig år.
Read More

Vår 2021

Nyheter
Etter en skikkelig bløt avslutning på 2020 så har starten på 2021 vært mer normal og fortsetter med å være normal nå frem til mai måned. Det er stabil vannstand og vannføring i de aller fleste delene av det regulerte vassdraget. Det har ikke vært noen større utfordringer med lang tørke eller mye nedbør som har gitt de store svingningene i vannstand.
Read More

Flom – desember 2020

Flom, Nyheter
Flomvarsel ble 30 desember oppjustert til oransje nivå. Da er det sendt ut flomvarsel fra NVE for Haldenvassdraget. Det er først og fremst i Rødenessjøen som vannstanden er høy akkurat nå. Vannstanden har passert nivåer for 5-års flom enda en gang dette året og er nå 73 cm over HRV, tidligere i høst var vannstanden 96 cm over HRV (10-års flom nivå). Øymarksjøen er også passert HRV og er nå 31 cm over HRV, Øymarksjøen var tidligere i høst 72 cm over HRV. Det er ventet mye nedbør 26 og 27 desember hvilket vil forverre flomsituasjonen og det er forventet at vannstanden da vil øke enda mer. Brukseierforeningen regulerer vassdraget i henhold til reglementet og har tett kontakt med NVE og kommunenes beredskapsansvarlige. Flominfo 1 januar 2021 Flominfo 31 desember…
Read More

Flom – oktober 2020

Flom, Nyheter
Det er nå en flomsituasjon i vassdraget som gjør at vannstanden i mange av de regulerte/uregulerte sjøene vil bli meget høy. Vi passerer nå flomnivåene fra 2006 og 2008 men har ikke nådd opp til flommen som var høsten 2000, som er den verste kjente flommen i vassdraget. Brukseierforeningen regulerer alle sjøene i henhold til reglementet foreløpig. Vannstand i Rødenessjøen er i dag (29/10-20) på 119,10 moh hvilket er 87 cm over HRV (2000=136cm over HRV). Vannstanden forventes å stige ytterligere 10-20 cm for å så stabilisere seg hvis det ikke kommer mye mer nedbør de nærmeste dagene. Følg med på varsel fra NVE og kommuner. Råd fra NVE når det er flomvarsel: Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere,…
Read More

Flom – høst/vinter 2019

Flom, Nyheter
Det er for tiden flom i vassdraget med høy vannføring og vannstand godt over HRV i de aller fleste sjøene i Haldenvassdraget. Reguleringen foregår i henhold til reglement for hele vassdraget, men da det er trange partier ned mot dammer så blir det høy vannstand i sjøene og i henhold til reglement ved dammene. Torsdag 12/12-19 Sted Vannstand nå ved dammen Flommen 2000 Flomavledning nå Flommen 2000 Rødenessjøen HRV +52 cm HRV -6 cm HRV +136 cm 53 m3/sek 92 m3/sek Øymarksjøen HRV +34 cm På HRV HRV +121 cm 68 m3/sek Ukjent Aspern/Ara HRV +25 cm HRV -25 cm HRV +135 cm 77 m3/sek 138 m3/sek Femsjøen HRV -1 cm HRV -33 cm HRV +88 cm 100 m3/sek 150 m3/sek Onsdag 11/12-19 Sted Vannstand nå Flommen 2000 Flomavledning nå…
Read More

Høst 2019

Nyheter
2019 har hittil vært et relativt normalt år med tanke på nedbør og vannstand i vassdraget. Sensommeren og starten av høsten har vært nedbørsrikere enn normalt med stigende vannstand i magasinene.
Read More

40 år siden sist det var så tørt

Nyheter
Det er 40 år siden sist det var så tørt og så lite tilsig i vassdraget. Normal tilsig i vassdraget er 25,6 m3/sek på årsbasis og i de siste 12 månedene så er tilsiget kun 11,6 m3/sek. Så vi må helt tilbake til 1976 for å finne så lavt tilsig. Tørre år i Haldenvassdraget gjennom historien: 1976 = 12,43 m3/sek 1947 = 8,65 m3/sek 1921 = 11,56 m3/sek 1901 = 12,7 m3/sek Det har kommet 20% mindre nedbør de siste 12 månedene men tilsiget er redusert med mer enn 50%. Dette tærer på magasinene til tross for at kraftproduksjonen har vært stoppet i over 1 måneds tid. Femsjøen trenger stadig påfyll for å opprettholde vannføring til laksevann samt Saugbrugs prosessvann. Ca annenhver uke må det fylles på med litt vann slik situasjonen er…
Read More

Sommer 2017

Nyheter
Da har sommeren kommet godt i gang. Det er svært tørt i hele vassdragets nedbørsområde og tilsig til vassdraget er nesten lik null. Vi etterfyller nå kun Femsjøen da det derfra hele tiden tappes vann, dette vannet er laksevann (0,9 m3/sek) og prosessvann til Saugbrugs (1,0 m3/sek). Vi har nå også tatt i bruk de 2 siste meterne med regulering i Store Erte for å etterfylle Femsjøen som hele tiden, sakte men sikkert blir tappet for ca 2,0 m3/sek. Hvis det ikke kommer noen nedbør som gjør at vi får tilsig til Rødenessjøen innen et par uker så øker vi tapping fra Setten der vi har ca 10 mill.m3 tilgjengelig per dags dato. Mvh. Marcus Lundqvist
Read More

Vår 2017

Nyheter
Da er våren her og det har vært svært lite nedbør så langt i år, ca 65 % av normal nedbør hittil i år. Vi prøver nå å holde stabil vannstand i våre regulerte sjøer men dette kan fort forandre seg hvis det kommer mye nedbør. Vannstand i Setten er nå 88 cm over LRV og det er kun en liten åpning i dammen (10 cm som gir ca 0,5 m3/sek), slik at vannstanden der skal øke sakte men sikkert. Vi har noen resterende arbeider på Kolstadfoss dammen som er planlagt utført i uke 22-23 og kommer til å foregå bak dammen uten noen form for tapping eller nedtapping. Mvh. Marcus Lundqvist
Read More

Setten 2016

Nyheter
Vannstanden i Setten er nå på vei opp og er nå 68 cm over LRV. Etter sommerens og høstens alle skriverier i medier så ble NVE involvert i saken som i media benevntes som miljøkriminalitet og provokasjon. NVE kom med en vurdering angående nedtapping av Setten den 21.10.2016, kopi ble sendt til Aurskog-Høland kommune, HVB og arbeidsgruppens leder Ole-Petter Bernhus. Etter NVEs skjønn har HVB strukket seg langt for å gi god informasjon til berørte parter om nedtappingen. Generelt er det slik at regulering kan være problematisk for kreps, særlig raske og store vannstandsendringer, men lokale forhold som tilgang på skjul spiller en viktig rolle. Så lenge reguleringsgrensene overholdes kan regulanten i utgangspunktet bruke magasinet etter eget behov. Reguleringsgrensene er overholdt med god margin, nedtappingen fra 1,07 meter over LRV til 0,15…
Read More