Bjørkelangen

bjørkelangen

Eies og driftes av private aktører. HVB leser regelmessig av vannstand samt foretar noe regulering i forbindelse med flom.

Kotehøyde etter lokal målestav.

HRV: 119,16 (vinter hrv)

HRV: 118,36 (sommer hrv)

LRV: 117,80