Flomtoppen i Haldenvassdraget nådd

Flomtoppen i Haldenvassdraget nådd

Flom, Nyheter
Flommen i Haldenvassdraget har nådd flomtoppen nord i vassdraget (Rødenessjøen), mens vannstanden fortsatt stiger i Femsjøen. Det vil derfor bli kraftig tapping fra Femsjøen i noen dager. Det er fortsatt mye vann oppover i vassdraget som skal dreneres ut slik at det vil bli forholdsvis høy vannføring i Tista en ukes tid fremover.
Read More

Uværet «Hans» har ikke medført ekstraordinære tiltak i Haldenvassdraget

Flom, Nyheter
Uværet Hans har også nådd Haldenvassdraget denne uka. Dette har gitt høyt tilsig og flere fulle magasin. Flomtoppen er ventet 15. august slik værprognosen er nå. Totaltilsiget i vassdraget er nå ca. 80 m3/s. Mens tilsiget i en normalsituasjon er 23 m3/s i gjennomsnitt. HVB har fulgt situasjonen tett mens uværet har pågått, og vi har opplevd situasjonen håndterbar uten behov for ekstraordinære tiltak. Vi har dermed hatt god kontroll på vannstanden i Femsjøen og tatt hensyn til byggeprosjektet som pågår for fullt på Svanedammen, se bilde. Tidligere i uka holdt vi igjen vann ved damanleggene nord i vassdraget fra Setten i Setskog og ned til Ørje. Vannstandsstigningen har dermed blitt noe dempet i Rødenessjøen. Vannstanden er likevel ventet å øke ca. 30 cm over HRV over helgen før vannstanden…
Read More

Flom – desember 2020

Flom, Nyheter
Flomvarsel ble 30 desember oppjustert til oransje nivå. Da er det sendt ut flomvarsel fra NVE for Haldenvassdraget. Det er først og fremst i Rødenessjøen som vannstanden er høy akkurat nå. Vannstanden har passert nivåer for 5-års flom enda en gang dette året og er nå 73 cm over HRV, tidligere i høst var vannstanden 96 cm over HRV (10-års flom nivå). Øymarksjøen er også passert HRV og er nå 31 cm over HRV, Øymarksjøen var tidligere i høst 72 cm over HRV. Det er ventet mye nedbør 26 og 27 desember hvilket vil forverre flomsituasjonen og det er forventet at vannstanden da vil øke enda mer. Brukseierforeningen regulerer vassdraget i henhold til reglementet og har tett kontakt med NVE og kommunenes beredskapsansvarlige. Flominfo 1 januar 2021 Flominfo 31 desember…
Read More

Flom – oktober 2020

Flom, Nyheter
Det er nå en flomsituasjon i vassdraget som gjør at vannstanden i mange av de regulerte/uregulerte sjøene vil bli meget høy. Vi passerer nå flomnivåene fra 2006 og 2008 men har ikke nådd opp til flommen som var høsten 2000, som er den verste kjente flommen i vassdraget. Brukseierforeningen regulerer alle sjøene i henhold til reglementet foreløpig. Vannstand i Rødenessjøen er i dag (29/10-20) på 119,10 moh hvilket er 87 cm over HRV (2000=136cm over HRV). Vannstanden forventes å stige ytterligere 10-20 cm for å så stabilisere seg hvis det ikke kommer mye mer nedbør de nærmeste dagene. Følg med på varsel fra NVE og kommuner. Råd fra NVE når det er flomvarsel: Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere,…
Read More

Flom – høst/vinter 2019

Flom, Nyheter
Det er for tiden flom i vassdraget med høy vannføring og vannstand godt over HRV i de aller fleste sjøene i Haldenvassdraget. Reguleringen foregår i henhold til reglement for hele vassdraget, men da det er trange partier ned mot dammer så blir det høy vannstand i sjøene og i henhold til reglement ved dammene. Torsdag 12/12-19 Sted Vannstand nå ved dammen Flommen 2000 Flomavledning nå Flommen 2000 Rødenessjøen HRV +52 cm HRV -6 cm HRV +136 cm 53 m3/sek 92 m3/sek Øymarksjøen HRV +34 cm På HRV HRV +121 cm 68 m3/sek Ukjent Aspern/Ara HRV +25 cm HRV -25 cm HRV +135 cm 77 m3/sek 138 m3/sek Femsjøen HRV -1 cm HRV -33 cm HRV +88 cm 100 m3/sek 150 m3/sek Onsdag 11/12-19 Sted Vannstand nå Flommen 2000 Flomavledning nå…
Read More