Eierne

HVB eies av 4 bedrifter og kraftselskaper som til sammen utnytter 9 vannfall i vassdraget.

Eierne er:

Halden Kraftproduksjon AS

  • Tistedalsfoss (vannfall 5 og 7)
  • Skonningsfoss (vannfall 8)

Østfold Energi AS

  • Ørje (vannfall 1 og 2)
  • Brekke (vannfall 4)
  • Tistedalsfoss (vannfall 6)

Nordsiden Kraft AS

  • Strømsfoss (vannfall 3)

Norske Skog Saugbrugs

  • Porsnes (vannfall 9)