Femsjøen

Reguleringen av Femsjøen består av to konsesjoner og en eldre rettighet. Den første konsesjonen ble gitt til Kanalselskapet i 1878, og er på 31 cm midt i dagens magasin, den andre konsesjonen ble gitt til Brukseierforeningen i 1893, og er de øverste 31 cm i dagens magasin. Den eldre rettigheten tilhørte Brukseierne, som nå er Brukseierforeningen, og er retten til å tappe ned ytterligere 38 cm. Total reguleringshøyde er 1,0 meter for Femsjøen.

Sjøens areal er 10,8 km² som gir et reguleringsmagasin på 10,8 millioner m³.

  • HRV: 79,30
  • LRV: 78,30
  • Sommervannstand: 78,80
  • Vintervannstand: 78,60

Regulering av vannstand foregår normalt i form av produksjon i kraftstasjonen ved Tistedalsfoss, som eies av Halden Kraftproduksjon AS.

Ved behov for større avledning enn kraftstasjonens kapasitet, brukes reguleringslukene i Svanedammen.

Reglement

I henhold til reglement fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.oktober 1929 fremkommer det:

«Stiger vannstanden over HRV målt med vannstandsmåler ved Bjørnstadbrygga, skal lukene i Svanedammen åpnes så mye som nødvendig for lengst mulig å holde vannstanden under HRV.»