Halden Kraftproduksjon AS

Eies av Akershusenergi AS med hovedkontor i Lillestrøm.
Driftskontor i Fosseveien 50, 1792 Tistedal