Hallangen

Hallangen

Hallangen er et lite magasin som har sitt avløp til Setten. Reguleringsrettigheten i sin nåværende form ble etablert i 1930 av HVB i henhold til tinglyst avtale med grunneierne samt Fløtningsforeningen som da eide selve dammen. Hallangen dam ble i 1995 overført fra Fløtningsforeningen til HVB. Reguleringshøyden er 1,75 meter og magasinet inneholder da ca 2,5 mill.m3. Sjøens areal er ca 1,43 km2.

Reglement:

Hallangen dam kan demmes opp til nåværende dams krone, hvis høyde er markert med et kryss i fjell på venstre side 123 m foran dammen og kan uttappes 1,75 meter under dette merke.

Så lenge det ikke er fløtning så disponerer HVB fritt over vannet i perioden fra vårløsning til 15:e oktober og fra 15:e oktober til vårløsning så bestemmer skogeierne under konferanse med HVB. Magasinet skal søkes fylt om høsten og det skal være uttappet innen den 1.mars i den utstrekning, som det måtte forlanges av HVB. Nivellert vannstandskala er montert ved dammen.