Holvannet

Holvannet

Holvannet er en regulering som drener til Store Erte. Reguleringen i sin nåværende form ble etablert av HVB i 1926 og i henhold til tinglyst avtale med grunneierne. Reguleringen ble da utvidet fra 1,5 meter til 3,0 meter gjennom en senkning av utløpsterskelen.

Sjøens areal er ca 1,17 km² og reguleringshøyden er 3,0 meter, dette gir oss et magasin på 3,5 mill.m³.

Reglement:

Høyeste demningsgrense er markert med et kryss i fjell på venstre side, ca 8,5 meter ovenfor dammen. I den tid det ikke er flom i vassdraget nedenfor skal vannstanden holdes ca 25 cm under nevnte merke. Magasinet disponeres av HVB for dens interesser.

Nivellert vannstandsskala er montert ved dammen for enkel avlesning av vannstand.