Hovedvassdraget

Det er de sammenhengende sjøene Rødenessjøen, Øymarksjøen, Aspern/Ara og Femsjøen som vi benevner som hovedvassdraget. Det er i fallene mellom sjøene som de aller fleste kraftstasjonene er bygget, med unntak av Lundsfoss kraftverk, som ligger ved utløpet av Mjermen.

Aspern og Ara var opprinnelig to separate sjøer. I forbindelse med byggingen av Brekke kraftverk på 1920-tallet ble Krappeto sluser, som skilte de to sjøene, nedlagt. Et fall på 13 meter ved Krappeto og et fall på 13 meter ved Brekke ble samlet til 26 meter fall ved Brekke.