Langtjenn

Langtjenn

Langtjenn er et lite magasin som har sitt avløp til Setten. Reguleringsretten i sin nåværende form ble etablert i 1936 av HVB i henhold til tinglyst avtale med grunneierne samt fløtningsforeningen som da eide selve dammen. Langtjenn dam ble i 1995 overført fra Fløtningsforeningen til HVB som i dag regulerer vannet i henhold til det reglement som da ble satt opp. Reguleringshøyden er 1.50 meter og magasinet inneholder da ca xx mill.m3.

 

Reglement:

Langtjenn dam kan demmes opp til nåværende dams krone, hvis høyde er markert med et kryss i fjell og den kan uttappes 1,5 metter under dette merke. Vannet disponeres fullt ut av HVB nå som fløtning har opphørt men med hensyn tatt til skogeiernes interesser i tiden 15.oktober til vårløsning. Langtjenn skal søkes fylt helt opp i løpet av høsten og uttappet før vårløsning. Nivellert vannstandskala er montert ved dammen