Mjermen

mjermen

Eies og driftes av private aktører. HVB har avtale om at det som tappes på Kolstadfoss skal slippes videre ned i vassdraget uten opphold i Mjermen.

HRV: 164,71

LRV: 163,58