Norske Skog Saugbrugs

Eier vannfallet ved Porsnes samt tar fabrikkvannet sitt fra Femsjøen.