Nyheter Nov 2016

Haldenvassdragets Brukseierforening lanserer webside slik at informasjon om reguleringene skal være lett tilgjengelige for alle som har interesser i vassdraget.