Øgderen (Hemnes)

Øgderen

Øgderens (Hemnessjøen) regulering ble tatt i bruk i 1931 og er vassdragets nest største magasin med sine 18,7 mill.m3, reguleringshøyden er 1,40 meter. Reguleringen ble gitt konsesjon i 1925 og arbeidene startet i 1928 samt ble ferdigstilt i 1931. Konsesjonen innebar en senking av midlere sommervannstand med 1,4 meter, dvs at HRV nå er 0,1 meter under det som tidligere var benevnt som midlere sommervannstand. Reguleringen består av dammen i utløpet av Øgderen, 5 km mudret elvestrekning ned til daltorpsfoss dam.

Under flom så er det vanlig at vann renner inn i Øgderen, dette grunnet at det er et svært lite fall på den 5 km lange elvestrekningen ned mot Daltorpsfoss, samt at selve Øgderen har et lite nedbørsområde sammenlignet med øvrige vannforekomster som har sine utløp i den 5 km lange elvestrekningen.

Konsesjonen for Øgderen ble fornyet uten forandring i 1994 etter en behandlingstid på 19 år, behandlet sammen med konsesjonene i Øymarksjøen og Aspern/Ara.

HRV: 133,53

LRV: 132,13

 

Reglement: