Risen

Risen

Store Risen er en regulering som drenerer til Rødenessjøen via Vegatjern og Krokelva. Reguleringen i sin nåværende form ble etablert av HVB i 1928 og i henhold til tinglyst avtale med grunneierne samt Fløtningsforeningen som da eide selve dammen. Store Risen dam ble i 1995 overført til HVB.

Sjøens areal er ca 1,03 km2 og reguleringshøyden er angitt til 3,9-4,0 meter, dette gir oss et magasin på 4,0 mill.m3.

 

Reglement:

Den tappehøyde som dammen teknisk tillater, dvs 3,9-4,0 meter. Vannet skal benyttes slik at det oppnås høyest mulig jevnvannføring i vassdraget. Mot vårflom skal magasinene i alminnelighet være uttappet.