Setten

Setten

Reguleringen av Setten består av en konsesjon og en eldre rettighet. Konsesjonen på å senke LRV med 95 cm ble gitt til HVB i 1893, og den eldre rettigheten som er på 114 cm regulering følger eiendommen som dammen tilhører som i dag eies av HVB. Setten er vassdragets største magasin med sine 21 mill.m3 og er med på å jevne ut vannføringen i vassdraget. Setten har vært regulert i lang tid og tidligste dokumenterte årstall er 1780. I 1836 kjøpte gårdene Soprim og Bøen selve dammen og rettighetene til reguleringen og drev fremst med fløtning. I 1865 overtok Fløtningsforeningen fløtningen og i 1893 i forbindelse med at Brukseierforeningen fikk konsesjon på senkning av Setten så eksproprierte brukseierforeningen dammen til full eiendom. Reguleringshøyden er 2,09 meter og maks tappehastighet er 6,3 cm/døgn.

HRV: 167,49

LRV: 165,40

 

Reglement:

Når vannstand antas å ville overstige HRV så skal dammen åpnes for å forsøke å forhindre at dette inntreffer. Det skal aldri tappes raskere slik at vannstanden synker med mer enn 6,3 cm/døgn. HRV etter de gamle avtalene er markert med et kryss i fjell, men er nå komplettert med en nivellert vannstandsskala ved dammen.