Store Erte

Store erte

Store Erte drenerer til Femsjøen via Ganerødelven. Reguleringen i sin nåværende form ble etablert av HVB i 1926 og i henhold til tinglyst avtale med grunneierne. Reguleringen ble da utvidet fra 2,5 meter til 4,0 meter gjennom en senkning av utløpet og bygging av ny dam samt utdypning av bråsundet. Sjøens areal er ca 4,38 km² og reguleringshøyden er 4,0 meter, dette gir oss et magasin på 17,5 mill.m³.

 

Krusetertjern var opprinnelig en del av Store Erte reguleringen da det var åpen forbindelse mellom disse to. Halden kommune fikk i 1977 tillatelse av Brukseierforeningen å demme opp og disponere Krusetertjern i forbindelse med friluftsformål.

 

Reglement:

Høyeste demningsgrense er markert med et kryss i fjell på høyre side, ca 8 meter ovenfor dammen. Magasinet disponeres av HVB for dens interesser.

Nivellert vannstandsskala i henhold til NGO 1954 (kotehøyde) er montert ved dammen og ved Erte broen.

HRV: 108,96

LRV: 104,96